Product was successfully added to your shopping cart.
Scenska rasveta je sastavni deo produkcije neke predstave, plesnog performansa, opere, koncerta ili nekog drugog događaja.Read More
13.02.2020. 10.27.26 By smartweb smartweb Rasveta
Kako se industrija LED tehnologije razvija, tako se modernizuju i LED izvori svetlosti koji se ugrađuju u reflektore i rasvetne uređaje. Oni su vremenom napredovali toliko da mogu da zamene halogene ili metal-halid izvore svetlosti bez razlike u karakteru svetla, ali uz veće mogućnosti i sa boljom otpornošću na rad.Read More
23.12.2019. 11.17.00 By smartweb smartweb Rasveta
Najraniji poznati oblik scenske rasvete datira iz perioda ranog grčkog, a kasnije i rimskog pozorišta. Ljudi tog doba su svoje pozorišne scene pozicionirali od istoka prema zapadu..Read More
15.08.2016. 09.30.57 By Ivana Stojkovic Rasveta
Postavi po opadajućem redosledu

3 artikal(a)

Raiffeisen Leasing