infobit infobit

Šta je aktivni
optički kabel (AOC)?

Sve je veći broj aplikacija koje zahtevaju veliku propusnu moć kablova kad je u pitanju prenos podataka: 4K/8K/10K, kao i proširena i virtuelna realnost. Ovo istovremeno znači i pojačanu potrebu za pouzdanim i još bržim prenosom podataka između izvora i displeja. Na dužinama od 5 m i više, bakarni kablovi jednostavno nisu u mogućnosti da ispune ove zahteve. Odgovor leži u optici.

Aktivni optički kablovi (AOC) pretvaraju električne signale u optičke za prenos podataka, na kratkim ili dugim rastojanjima, između izvora i displeja. U poređenju sa bakarnim kabelom za prenos video signala ili drugih podataka, AOC imaju mnoge prednosti: manja težina, brži prenos, manja potrošnja energije, manji gubitak pri povezivanju i povećana fleksibilnost. Pored toga, tanki su i fleksibilni, pa se mogu provući kroz zidove mnogo lakše nego bakarni kabel. AOC kablovi dolaze sa različitim konektorima (HDMI, DisplayPort, USB, QSFP i SFP) i u različitoj dužini (od 10 do 100 m).

kabl infobit

Infobit aktivni optički kabel (AOC) je easy-to-use sigurna veza za distribuciju kućnih video zapisa, prezentacione sisteme u konferencijskim sobama, projekcione sisteme u učionicama, Digital Signage, CCTV, kontrolne sobe i komandne centre ili za video zidove. Infobit aktivni optički kabel (AOC) podržava visokokvalitetnu vezu između vašeg Blu-ray-a, DVD-a, gejmerske konzole, računara, media plejera, profesionalnog videa i HDTV-a ili projektora.

kabl infobit
kabl infobit kabl infobit

Infobit kompaktni aktivni optički kabel (AOC) je tanak,
izdržljiv i unapred terminiran sa HDMI konektorima.

Dostupan je u dužinama
od 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 metara.